ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο διαδικτυακός τόπος www.savasfrommonastiraki.gr (η «Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΣΑΒΒΑΣ ΙΚΕ, με έδρα επί της 25ης Μαρτίου 27, Αθήνα, Τ.Κ. 17121 (ο «ΣΑΒΒΑΣ»). Η χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτών, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, την εφαρμοζόμενη Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική cookies του ΣΑΒΒΑ.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση της Ιστοσελίδας αλλά και η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους εκ μέρους σας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Διατηρούμε το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιούμε ή να ανανεώνουμε τους όρους της παρούσας. Τυχόν μεταβολές στην πολιτική μας σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο ή τους όρους χρήσης, θα καταγράφονται στην Ιστοσελίδα μας. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις μεταβολές αυτές σε και πριν κάθε χρήση των εφαρμογών της σελίδας μας από εσάς. Δεν φέρουμε ευθύνη έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την διακοπή πρόσβασης στην εφαρμογή για τεχνικούς λόγους ή από προβλήματα και δυσχέρειες, που μπορεί να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν ή αναστείλουν την λειτουργία της και την υποβολή ή εκτέλεση ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Οι πληροφορίες παροχής υπηρεσιών, που παρέχονται στην Ιστοσελίδα είναι ακριβείς με την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή από διακοπές λειτουργίας της εφαρμογής ή λόγω ανωτέρας βίας.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα δεν απαιτεί εγγραφή του χρήστη και δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Ο μη εγγεγραμμένος χρήστης της Ιστοσελίδας (στο εξής «Guest») θα μπορεί επιπλέον εκτός από την περιήγηση να αγοράζει και προϊόντα ΣΑΒΒΑΣ συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα παραγγελίας.
Ο εκάστοτε χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα της Ιστοσελίδας με την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού (προφίλ) και με την εκ μέρους του χορήγηση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων, όπως και κατά την σύνδεσή του με τον προσωπικό του λογαριασμό σε κάθε επόμενη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Προϋπόθεση για την εγγραφή και την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αποτελεί ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών και να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
Για τη δημιουργία λογαριασμού, ο χρήστης δηλώνει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία, που απαιτούνται συστημικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής του και αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης, αφού τους διαβάσει επιμελώς και τους κατανοήσει, καθώς και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Οι εικόνες, λογότυπα, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα κλπ είναι πνευματική ιδιοκτησία μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων, συνεργατών εταιρειών ή φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, download, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και πάροχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σεβόμενοι το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει μέτρα για την διασφάλιση και προστασία τους. Οι διακομιστές (servers), στους οποίους αποθηκεύονται (όπου και όποτε απαιτείται) τα στοιχεία των συναλλαγών σας και τα προσωπικά δεδομένα σας, φυλάσσονται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις. Μόνο εξουσιοδοτημένα από εμάς άτομα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας, χρησιμοποιώντας απόρρητους κωδικούς και μόνον όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας ή άλλων αιτημάτων σας.
Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών σας θεωρείται αυτονόητη. Τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων σας και των συναλλαγών σας δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός εάν έχουμε ειδική εξουσιοδότηση από εσάς, ή επιβάλλεται από διατάξεις του νόμου, δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), ο ΣΑΒΒΑΣ δεν μπορεί να επεξεργαστεί ούτε να διαγράψει τα στοιχεία της κάρτας σου, καθώς δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. Τα στοιχεία σου παραμένουν αποθηκευμένα στο ασφαλές σύστημα της εκάστοτε τράπεζας.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας αλλά και την υποβολή της προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία των προϊόντων που έχετε επιλέξει, σας ζητούνται στοιχεία προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση με Τ.Κ., στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail), κλπ). Δια της παρούσας αναγνωρίζετε ότι μας παρέχετε τα στοιχεία αυτά οικειοθελώς στο πλαίσιο εγγραφής σας, στην οποία προβαίνετε έχοντας ήδη λάβει γνώση του και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης αυτής και με την ρητή συγκατάθεσή σας ότι τα στοιχεία αυτά επιτρέπεται να αποτελέσουν στο μέλλον, οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση μας και μέχρις ότου μας γνωστοποιήσετε ότι ανακαλείτε ρητά την παραπάνω συγκατάθεσή σας, αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Ν.2472/1997 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006.

5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ONLINE ΜΕΣΩ SAVAS
Στις παραγγελίες που υποβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας μας ισχύουν τα ακόλουθα:
• Δικαίωμα υποβολής παραγγελίας έχουν οι χρήστες της σελίδας που διαμένουν σε περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται από τα καταστήματα μας εκτός και αν επιλέξουν παραλαβή από κατάστημα.
• Δεν επιβάλλεται να ακολουθήσει επιβεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα του τηλεφωνικού κέντρου.
• Όταν αποστείλετε την παραγγελία σας, εμφανίζεται μήνυμα ότι «Η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί με επιτυχία. Σύντομα θα λάβετε email επιβεβαίωσης». Εφόσον λάβετε το επιβεβαιωτικό email, η παραγγελία σας βρίσκεται ήδη σε στάδιο παραγωγής.
• Σε περίπτωση τυχόν ελλείψεων προϊόντων, θα ενημερωθείτε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ή θα κληθείτε από το τηλεφωνικό κέντρο για την έλλειψη του προϊόντος που έχετε παραγγείλει.
• Αλλαγή ή ακύρωση μετά την αποστολή της παραγγελίας δεν γίνεται δεκτή ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα ακυρώσεων – διορθώσεων στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 2109310099.
• Μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά, με χρεωστική/πιστωτική κάρτα είτε με διατακτικές (Ticket Restaurant) εφόσον μας έχετε ενημερώσει σχετικά κατά την τηλεφωνική σας παραγγελία ή κατά την on-line παραγγελία σας γράφοντας στο πεδίο με τα επιπλέον σχόλια ότι επιθυμείτε τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής (με Ticket Restaurant).
• Οι προσφορές μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις εκάστοτε προωθητικές ενέργειες, που εφαρμόζουμε.
• Οι παραγγελίες μπορούν να γίνονται από τις 12:00 μ.μ. έως τις 00:30 π.μ. Επιφυλασσόμαστε ως προς τον χρόνο παράδοσης των παραγγελιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
• Χρονικά προγραμματισμένες παραγγελίες εκτελούνται εντός ωραρίου καταστημάτων με έγκαιρη προ-παραγγελία. Για μεγάλες ποσότητες προϊόντων υποχρεούστε να κάνετε προ-παραγγελία τουλάχιστον 1 ημέρα πριν.
• Έκδοση τιμολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί, επιλέγοντας το πεδίο «Τιμολόγιο».
• Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν απεικονίζουν πιστά το τελικό προϊόν.
• Σε παραγγελίες online μέσω της Ιστοσελίδας μας, έχετε έκπτωση 10% στην συνολική σας παραγγελία.

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Καταστήματα

Πλατεία Συντάγματος
 Νέα Σμύρνη 
25ης Μαρτίου 27 & Ελ. Βενιζέλου 26

Τηλεφ. Παραγγελίες

Kαλέστε μας στο:

210 931 00 99

'Ωρες λειτουργίας

Δευτέρα – Κυριακή
12.00  – 01.00