«Το όνομα που καθιερώθηκε και παραμένει. Η νέα γενιά του καταστήματος ακολουθεί πιστά την παράδοση που από το 1925 ξεκίνησε»